Przejdź do treści

SunClever Pompy Ciepła

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023

Klienci decydują się na montaż pompy ciepła z wielu względów: wygoda użytkowania, dbanie o środowisko, jednak powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj są to względy finansowe. Pompa ciepła może w znaczący sposób obniżyć koszty użytkowania domu w dłuższej perspektywie. Finansując ją całościowo ze środków własnych lub posiłkując się kredytem, w obecnych czasach, będzie to ciężkie do osiągnięcia ze względu na duży koszt instalacji na wejściu. Można temu zapobiec korzystając z dofinansowania „Czyste powietrze”.

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • Należy być właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Dochód roczny nie może przekraczać 135 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • Należy być właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • Należy być właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)
Fotografia ze strony GOV.PL

Jak wysoka może być dotacja?

Podstawowy poziom dofinansowania: 19 400 zł przy instalacji za co najmniej 35 125 zł + 6 000 zł do mikroinstalacji za co najmniej 15 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania: 28 100 zł przy instalacji za co najmniej 35 125 zł + 9 000 zł do mikroinstalacji za co najmniej 15 000 zł.

Najwyższy poziom dofinansowania: do 35 200 zł dofinansowania + 15 000 zł dofinansowania do mikroinstalacji.

Więcej o dofinansowaniu przeczytać można na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Pomagamy w wypełnieniu wniosku!

Fotografia ze strony GOV.PL
Fotografia ze strony GOV.PL

Gdy jesteś w trakcie budowy domu i masz przed sobą wybór źródła ciepła kwestia dofinansowania wygląda odrobinę inaczej. W bilansie zysków i strat poza przewagą w wygodzie i koszcie użytkowania oraz ekologią, ma też minus w postaci różnic w cenie wejściowej sięgającej, w przypadku niektórych źródeł ciepła, nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Z pomocą przychodzi program „Moje ciepło” przeznaczony dla budynków w trakcie budowy lub niedawno oddanych do użytku.

Jest to dofinansowanie do 45% kosztów kwalifikowanych, do 7000 zł w przypadku pomp ciepła powietrze/woda.

Więcej o dofinansowaniu przeczytać można na stronie: https://mojecieplo.gov.pl

Zajmujemy się kompleksową pomocą w kwestii uzyskania tej dotacji. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia dalszych kroków. Nasi doradcy chętnie poprowadzą Cię przez cały proces.

Masz wątpliwości? Nie wiesz, czy zamontowanie pompy ciepła w Twoim domu się opłaca? Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz do naszego technika: p.kaczmarczyk@sunclever-pc.pl

Czy się opłaca?

Załóżmy, że masz dom jednorodzinny, z zapotrzebowaniem na ciepło 10 kW, do ogrzania używasz rocznie 3,5 t ekogroszku w cenie 2500 zł za tonę. Przy podstawowym poziomie dofinansowania, instalacja zwróci Ci się finansowo po upływie 6,5 roku.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania jest Ci się w stanie zwrócić nawet w 4 lata!